Nhà máy Thủy điện Sơn La phát điện trước tiến độ 2 năm

Ngày 17/12/2010, tổ máy số 1 (công suất 400MW) của Nhà máy thủy điện Sơn La đã phát điện hòa vào lưới điện quốc gia thành công, sớm trước 02 năm so với tiến độ Quốc hội đề ra. Sau khi chạy ở chế độ liên tục 72 giờ ổn định, từ ngày 23/12/2010, tổ máy số 1 tiếp tục quá trình chạy thử thách 30 ngày.
Dự kiến vào ngày 25/12/2010, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước sẽ tổ chức nghiệm thu tổ máy 1. Trước đó, các hạng mục công trình đã được kiểm tra và kết luận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Lễ mừng tổ máy số 1 thủy điện Sơn La phát điện sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 1/2011.
Việc phát điện tổ máy số 1 thủy điện Sơn La vượt trước tiến độ 2 năm theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra là sự kiện hết sức có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

 

Dự án Thủy điện Sơn La với công suất lắp đặt 2400 MW (gồm 6 tổ máy, mỗi tổ máy 400MW) là bậc thang thứ 2 nằm trên sông Đà. Các mốc chính của dự án đã đạt được:
   + Khởi công và ngăn sông đợt 1: ngày 02/12/2005
   + Ngăn sông đợt 2: ngày 23/12/2008
   + Ngăn sông đợt 3 và tích nước: ngày 15/5/2010
+ Hoàn thành lắp đặt rotor máy phát TM1: ngày 20/8/2010
   + Khởi động không tải tổ máy 1: ngày 18/11/2010
   + Phát điện tổ máy 1: ngày 17/12/2010

(Theo Monre.gov.vn)