Biên giới biển đảo quê hương: Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới

Việt Nam có hơn 7.500 đập, hồ chứa, với dung tích trữ nước chủ động trên 70 tỷm3, dù chưa phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, tuy nhiên trong những năm gần đây, trước tác động to lớn của biến đổi khí hậu, cùng với sự gia tăng ngày càng lớn của các hoạt động sử dụng nước…, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trong quản lý, bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước quốc gia.

Thực tế, Việt Nam có rất nhiều sông suối chảy qua biên giới đất liền với các nước láng giềng, phân bổ từ Quảng Ninh tới Kiên Giang, trong đó có các sông lớn như sông Hồng, sông Mê Công.

Để bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, thời gian qua, Việt Nam luôn quan tâm đến việc khai thác sử dụng tài nguyên nước xuyên quốc gia và vấn đề hợp tác với các quốc gia có cùng nguồn nước, đặc biệt là các quốc gia có chung đường biên giới như Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Nguồn: https://www.quochoitv.vn/