Loại thủy điện Đồng Nai 8 ra khỏi quy hoạch

Bộ Công Thương vừa có quyết định loại bỏ dự án thủy điện Đồng Nai 8 có công suất 195 MW ra khỏi quy hoạch thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai và điều chỉnh thành 5 dự án thủy điện có cột nước nhỏ gồm: Tà Lài, Phú Tân 1, Phú Tân 2 (huyện Tân Phú), Thanh Sơn và Ngọc Định (huyện Định Quán).

Việc điều chỉnh quy hoạch này được dựa trên đề nghị của Bộ Xây dựng. Theo Bộ này, Thủy điện Đồng Nai 8 có mực nước bình thường là 124 m, công suất lắp máy chỉ 195 MW, song diện tích đất ngập tự nhiên của lòng hồ lớn. Do vậy việc loại Thủy điện Đồng Nai 8 là cần thiết nhằm giảm thiểu diện tích ngập và hạn chế ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trước đề nghị của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra giải pháp hiệu chỉnh quy hoạch dự án Thủy điện Đồng Nai 8 từ một bậc (chỉ có thủy điện Đồng Nai 8) thành 5 bậc thang thủy điện cột nước thấp với tổng công suất lắp máy 164 MW, để hạ diện tích đất ngập xuống còn 361 ha.

Theo đánh giá ban đầu của tỉnh, các dự án thủy điện này khi đi vào xây dựng sẽ phải sử dụng hơn 360 ha đất, trong đó đa số là nước mặt sông suối. Mức độ ảnh hưởng của nó cũng không lớn. Chỉ có 66 hộ dân với khoảng trên 270 người của 2 huyện Tân Phú và Định Quán nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)