Lập website cứu hồ Hà Nội

tt740Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) ngày 30-6 đã ra mắt trang web riêng về hồ Hà Nội tại địa chỉ www.cecr.vn.
Mục đích xây dựng website này là tạo một mạng lưới kết nối cộng đồng gìn giữ và bảo vệ các hồ ao ở 6 quận trung tâm của Hà Nội trước sự đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Một trong những nội dung quan trọng của website là cung cấp toàn bộ nội dung cuốn sách Báo cáo thông tin nền về hồ Hà Nội mới được xuất bản, trong đó có 23 kiến nghị cụ thể cho công tác quản lý hồ với sự tham gia của cộng đồng theo hướng tiếp cận hệ sinh thái.

(Theo T.Hà- báo Người lao động, 1/7.)