Hội nghị đại biểu Công đoàn Bộ TN&MT giữa nhiệm kỳ 2014-2019


cd1Sáng 24/1, Công đoàn Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2014 – 2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG và ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đến tham dự Hội nghị

Báo cáo giữa nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Công đoàn Bộ TN&MT nêu rõ: Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc, hoạt động của Công đoàn Bộ đã có nhiều khởi sắc đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
cd2
Vai trò của tổ chức công đoàn Bộ TN&MT ngày càng được khẳng định rõ nét, động viên được NLĐ&ĐVCĐ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.
Công đoàn Bộ TN&MT đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam, góp phần vào thành tích chung của Bộ TN&MT trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước.
cd3
Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ TN&MT vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường.
Công đoàn Bộ TN&MT đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, triển khai có hiệu quả các hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, luôn quan tâm, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng chỉ đạo công đoàn các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách, đặc biệt các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và vai trò của tổ chức công đoàn.
Công đoàn Bộ đã tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị.
Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đi học, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản… được tiến hành thường xuyên. Bảo đảm tốt việc quản lý ngân sách công đoàn, đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định. 
cd4
Thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CĐVC về tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong tình hình mới.
cd5

cd6
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Bộ TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. “Phong trào Công đoàn của Bộ TN&MT đã phát huy được tinh thần của các nhiệm kỳ trước đặt biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới đóng góp vào thành tích chung của Ngành TN&MT trong nhiệm kỳ vừa qua…” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.
Theo Thứ trưởng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công đoàn Bộ đã khắc phục nhiều khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức Công đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho ngành tài nguyên và môi trường.
cd7
“Những kết quả đạt được trong suốt những năm qua khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm ngày càng to lớn Công đoàn Bộ trong quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong những năm vừa qua đặc biệt là năm 2017. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.
Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT luôn ủng hộ và sát cánh và tạo mọi điều kiện để Công đoàn Bộ hoàn thành nhiệm vụ và phát huy vài trò của mình.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Công đoàn Bộ cần nhận thức sâu sắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới; từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tiến trình xây dựng, phát triển của ngành và đất nước.
Trong đó cần nâng cao năng lực trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, tiếp cận với các tiến bộ về khoa học và công nghệ tiên tiến để ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường, từng bước hiện đại hóa ngành và nâng cao năng suất lao động; phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của cán bộ, công chức, người lao động. Cần phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội; khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn. Công đoàn Bộ phải sâu sát hơn nữa trong việc chăm lo đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây chính là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
cd8
Công đoàn cũng cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng, phát triển ngành và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu nâng cao năng suất – chất lượng – hiệu quả công việc để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đề nghị Công đoàn Bộ TN&MT tiếp tục đẩy mạnh phát huy sức mạnh tập thể và từng công đoàn viên để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Thứ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Công đoàn Bộ trong thời gian tới…
Kết thúc bài phát biểu của mình, nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói: “Sự đoàn kết nhất trí còn hơn nhiều nghị quyết, hơn nhiều lời kêu gọi… tôi rất mong Công đoàn Bộ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, hoạt động của Công đoàn Bộ TN&MT tiếp tục khởi sắc hơn nữa…”