Hải Phòng: Phấn đấu 91% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch

Đến thời điểm này, tỷ lệ người dân vùng nông thôn Hải Phòng được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 86%, trong đó, có 36% được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đây là những cố gắng đáng ghi nhận của thành phố.

Trước năm 2003, người dân ở Hải Phòng chủ yếu sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan tay UNICEF, giếng đào và các bể chứa nước mưa. Đến hết năm 2002, toàn thành phố chỉ có 20 hệ cấp nước tập trung với quy mô trung bình tại các huyện: Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh mới đạt 49,5%. Sau khi có Nghị quyết số 51 của HĐND thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai nghị quyết trên diện rộng. Ngay từ khi triển khai chương trình, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tư vấn các địa phương thực hiện mô hình xã hội hóa công tác cung cấp nước sạch bằng cách kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân bỏ vốn đầu tư các công trình cung cấp nước sạch… Bằng cách này, ở một vài địa phương có được những kết quả bước đầu. Điển hình như tại An Lão, Công ty TNHH Trang Anh đầu tư 520 triệu đồng xây dựng nhà máy và lắp đặt đường ống nước đến từng hộ dân. Tại Kiến Thụy có 70% hệ cấp nước tập trung do các doanh nghiệp đầu tư. Tại một số địa phương khác, chính quyền cơ sở đứng ra vận động những người con xa quê hương có điều kiện, các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân hoặc tập thể đầu tư góp vốn đối ứng trước rồi thu hồi của từng hộ dân sau. Nhờ vậy, đến nay, trên địa bàn thành phố có 142 hệ cấp nước tập trung. Trong đó, năm 2010, các huyện xây dựng mới 25 hệ cấp nước tập trung. Hiện số hộ dân ngoại thành được sử dụng nước sạch từ các hệ cấp nước tập trung hơn 41%. Tính đến thời điểm này, tổng mức đầu tư các công trình cung cấp nước sạch nông thôn của thành phố trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2010 lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hết năm 2010, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 91%, trong đó, 45% số hộ được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng địa phương đang dồn sức để mục tiêu này được hoàn thành./.

 

(Theo Monre.gov.vn)