Hà Nội: Điều chỉnh mức hỗ trợ công trình xử lý nước sạch nông thôn

 UBND TP. vừa có Công văn số 7490/UBND-NNNT, điều chỉnh nguồn vốn và mức hỗ trợ xây dựng các công trình xử lý nước sạch nông thôn quy mô hộ gia đình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

Theo đó, để bảo đảm sử dụng đúng tính chất các nguồn vốn và triển khai kịp thời, thành phố thống nhất điều chỉnh 17,5 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển của dự án hỗ trợ xây dựng 40.000 bể lọc xử lý nước hộ gia đình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sang nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Đồng thời phê duyệt mức hỗ trợ giá trị và công lắp đặt 1 thiết bị xử lý nước cho các hộ nghèo và gia đình chính sách đang thực sự bức bách về sử dụng nguồn nước sạch năm 2012 là 4,3 triệu đồng/hộ.
(Theo Monre.gov.vn)