Để dự án có sức thuyết phục và khả thi

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai vừa có buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH & ĐT TNN) về các nhiệm vụ mới năm 2011, trong đó có Dự án điều tra, đánh giá chi tiết TNN phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam; Điều tra đánh giá tổng quan TNN lưu vực sông Lô – Gâm; Quy hoạch lưu vực sông Bằng Giang- Kỳ Cùng…

Các dự án của Trung tâm đều nêu sự cần thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, tính hiệu quả với phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh nước… uy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhận định: Các dự án chưa có sức thuyết phục, còn nặng về lý luận, chưa nêu bật những điều cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống. Dự án Điều tra đánh giá TNN phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam là dự án lớn mang tầm Quốc gia. Trung tâm cần tập trung trí tuệ để xây dựng dự án một cách bài bản, nêu rõ mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh tại các đảo quan trọng trên cở sở định hướng phát triển một số đảo, cụm đảo trọng điểm đã nêu tại Quyết định số 568 của Thủ tuớng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020. Trước mắt, cần dựa vào tiêu chí, lựa chọn một số đảo có tầm quan trọng đặc biệt bảo đảm quốc phòng an ninh để lập đề án. 

Về dự án Lập quy hoạch lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, Thứ trưởng lưu ý, Trung tâm cần nêu rõ vì sao phải làm quy hoạch này. Dòng chảy ở đây có dấu hiệu suy thoái hoặc sạt lở bờ sông, có sự cạnh tranh về nguồn nước…? Làm được như vậy, dự án sẽ có sức thuyết phục và khả thi hơn.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)