Bộ TN&MT giao ban tháng 11, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo: Tập trung cao độ trí lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2010

Trong Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai kế hoạch tháng cuối năm tổ chức tại Hà Nội ngày 6/12, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, thủ trưởng các đơn vị tập trung cao độ thời gian, sức lực xiết chặt tiến độ công việc, chỉ đạo điều hành công tác kế hoạch tài chính và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức, các Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cũng tham dự tại đầu cầu phía Nam.

Bộ trưởng ghi nhận trong tháng 11 vừa qua, tháng bản lề hoàn thành kế hoạch 2010 và kế hoạch 5 năm, công việc các đơn vị cũng như công ciệc chung của Bộ được thực hiện khẩn trương, nhuần nhuyễn với quyết tâm cao, sự cố gắng của thủ trưởng các đơn vị.

7 Thứ trưởng phụ trách các đơn vị trách nhiệm đã rõ ràng do cung cách quản lý phân công rõ. Vụ Thi đua khen thưởng cần sớm đưa ra các tiêu chí xem xét thi đua, kiện toàn công tác này. “Các đơn vị tổng hợp thuộc Bộ như thanh tra, tổ chức, văn phòng, hợp tác quốc tế cũng như các đơn vị thuộc Bộ cần bám sát tiến độ của Bộ để thực hiện tổng kết cuối năm, quyết tâm tổng kết Bộ vào 27/12 tới”, Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng cũng yêu cầu ngay sau giao ban, vụ Kế hoạch và vụ Tài chính cần họp cùng các đơn vị, rà soát về công tác kế hoạch tài chính, nắm chắc tiến độ giải ngân để trên cơ sở đó điều chỉnh việc phân bổ kinh phí năm tới. Tiêu chí xem xét dựa trên khả năng giải quyết nhiệm vụ cũng như chi tiêu đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ của các đơn vị trong năm nay.

tt21

Bộ Trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với nhiệm vụ kế hoạch 2011, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 10/12 tới đây là thời điểm phê duyệt các dự án năm 2011. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương phê duyệt, cân đối các dự án với mục tiêu ưu tiên các nhiệm vụ Chính phủ, nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành từ năm trước và nhiệm vụ trọng yếu mở đầu cho giai đoạn 2011-2015.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức yêu cầu các đơn vị phải kịp thời ban hành quy chế kiểm tra nghiệm thu để phục vụ công tác giải ngân quyết toán, và hoàn thiện dần quy chế này. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai làm tốt báo cáo Kiểm kê đất đai 2010, dự kiến 15/12 Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng. Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, Chiến lược ngành TN&MT đã nhận được nhiều góp ý tham vấn cần hoàn thiện sớm trình Chính phủ. Nguồn nhân lực cũng như cơ chế chính sách đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn cần sớm hoàn thiện. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng Trần Linh Ngọc cũng có những nhận xét, chỉ đạo xác đáng về công tác thanh tra và địa chất khoáng sản…

Tại buổi giao ban, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Đó là các ông Phạm Doãn Mậu, Phan Văn Khiên và Trần Duy Kiều – là các Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng TN&MT Hà Nội trước đây.

Trước đó, Chánh Văn phòng Bộ Trần Quý Kiên đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2010.

 


(Theo Monre.gov.vn)