Họp triển khai sáng kiến tổng hợp báo cáo của UN-WATER về phát triển bền vững tài nguyên nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Thế giới tại Thụy Điển, ngày 29/8 đã diễn ra Hội nghị về Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững (SDG) với các mục tiêu về nước và vệ sinh môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng cần phải có những dữ liệu đáng tin cậy để củng cố các hoạt động theo chương trình nghị sự của từng khu vực, thúc đẩy những cam kết chính trị hướng tới những quyết định thúc đẩy đầu tư nhiều hơn về  sức khoẻ, môi trường và lợi ích kinh tế.

bai123

Tổ chức UN-Water đang nỗ lực lồng ghép và mở rộng theo dõi các báo cáo để đảm bảo việc giám sát và tính hài hòa, toàn vẹn chu trình nước tự nhiên bao gồm: Theo dõi tổng hợp về các mục tiêu SDG về nước và vệ sinh môi trường (GEMI); Chương trình theo dõi, cung cấp nước và vệ sinh của WHO/UNICEF (JMP); Phân tích và đánh giá toàn cầu về nước sạch và vệ sinh của UN-Water (GLAAS), đồng thời, xây dựng những nỗ lực của quốc gia và khu vực nhằm hướng tới mục tiêu cùng nhau giám sát và báo cáo về tiến trình toàn cầu thực hiện đầy đủ các mục tiêu thiên niên kỉ SDG6.

Ngoài ra, một trọng tâm của sáng kiến này vào năm 2017 là triển khai một chương trình tổng hợp ở khoảng 30 quốc gia nhằm hỗ trợ giám sát tại mỗi quốc gia một số lượng lớn các chỉ số SDG6 thông qua các cơ quan chính phủ và các ngành, cũng như để tạo ra một mô hình quy mô toàn cầu làm cơ sở cho phép phân tích tích hợp qua các chỉ số SDG6.  Những đại biểu tham gia sẽ tìm hiểu về những kinh nghiệm của các nước đồng thời tiếp xúc với các cơ quan hỗ trợ từ quá trình này vào năm 2017.