Chỉ có hệ sinh thái nước ngầm khỏe mạnh mới cung cấp được nguồn nước ngầm sạch nhất

sinh-thai-nuoc-ngamHai phần ba lượng nước dùng cho sinh hoạt ở Đức là nguồn nước ngầm. Nước ngầm chứa khoảng 2000 loài vi sinh vật giúp làm sạch nước ngầm và cải thiện chất lượng nước cấp cho sinh hoạt.

Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường sống của những loài vi sinh vật này lại chưa được đi vào Luật. Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường của Trường ĐH Koblenz-Landau đã trình bày bản dự thảo cho phân loại địa lý và hệ thống động vật nước ngầm, dự thảo này có thể là bước quan trọng cho việc đánh giá hiện trạng môi trường nước ngầm. Mục đích chính là thiết lập các biện pháp dài hạn, phù hợp với mục đích quản lý nước ngầm bền vững theo định hướng sinh thái.

Nước  ngầm ở Châu Âu thường có rất nhiều loài sinh vật thủy sinh, có đến ít nhất 2000 loài trong đó thường có một số loài rất hiếm như turbellaria, rotifreers, nhện nước, giáp xác nước ngọt,… Do vậy, nước ngầm cung cấp một trong những môi trường sống của vùng đất lục địa và già cỗi nhất Châu Âu. Các dịch vụ sinh thái cung cấp bởi các sinh vật nước ngầm: nhiều loài vi khuẩn, sinh vật phù du làm sạch nước bằng cách phân hủy các chất hữu cơ từ mặt đất.

Các sinh vật này cũng đặc biệt tích hợp thành các chỉ số sinh học do môi trường sống chuyên biệt của chúng, chúng rất nhạy cảm với sự thay đổi như sự xâm nhập của nước bề mặt, các loại phân bón và chất ô nhiễm như kim loại và các biến động về nhiệt độ.

So sánh với các phương pháp hóa học khác, phương pháp dùng các chỉ số sinh vật có thể cung cấp các chỉ số thay đổi trong nước sớm hơn, đóng góp vào việc đảm bảo chất lượng nguồn nước ngầm và cũng là nguồn nước sinh hoạt.

Với việc xuất bản ấn phẩm “Stygoregions – Một cách tiếp cận hứa hẹn cho phương pháp phân vùng sinh học hệ thống nước ngầm”, kết quả nhiên cứu được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Hans Juergen Hahn của viện Nghiên cứu Môi trường, trường ĐH Koblenz-Landau và Tiến sĩ Christian Griebler của VIện Nghiên cứu sinh thái Nước ngầm của Trung tâm Helmholtz, Munich, CHLB Đức, đã phát triển đề xuất  phân loại địa sinh vật trong môi trường  nước ngầm ở Đức. Trong ấn phẩm này, các dữ liệu từ dự án “ Phát triển phương pháp đánh giá sinh học và các tiêu chí co các hệ sinh thái nước ngầm” của Cơ quan Môi trường Liên Bang (UBA) và LAWA cũng như nhiều nghiên cứu khác của Trường ĐH Koblenz-Landau đã được đánh giá, xem xét. Đây là đề xuất đầu tiên cho định nghĩa về sinh thái cho nước ngầm trên diện rộng, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để xác định hiện trạng môi trường nước ngầm.

Ông Hahn cho biết: “Tiêu chuẩn và giới hạn cho việc đánh giá khả năng bảo vệ một các bền vững của hệ thống sinh thái nước ngầm chỉ có thể được thành lập dựa nên cơ sở nghiên cứu này”.  Nước mặt đã có tiêu chuẩn và giới hạn, tuy nhiên những nghiên cứu của trường Koblenz-Landau đã chỉ ra rằng phân loại cho nước mặt không thể áp dụng cho nước ngầm.

Các nhà khoa học đã đề xuất hệ thống phân loại nước ngầm cụ thể gồm 4 stygoregions tiềm năng. “ Quản lý bền vững nước ngầm chỉ có thể thực hiện được chỉ khi sinh thái nước ngầm được xem xét đầy đủ”. Nước Đức đã cởi mở hơn về vấn đề này trong quản lý tài nguyên nước và cấp nước vì họ nhận thấy rõ rằng chỉ có hệ sinh thái nước ngầm khỏe mạnh mới cung cấp được nguồn nước ngầm sạch nhất.

(Theo dwrm dịch)