Biến đổi khí hậu dễ bị tổn thương hơn do nguyên nhân thiếu nước

Các hệ sinh thái liên quan đến nước là nơi có nhiều loài thực vật và động vật khác nhau, và là nguồn cung cấp nhiều hàng hóa và dịch vụ bền vững, bao gồm thực phẩm và nước uống, năng lượng, nông nghiệp và giải trí.

thieu-nuoc_1

Dữ liệu phân tích trên thế giới cho thấy mức độ gia tăng lượng nước mặt tăng ở một số vùng từ năm 2001 đến năm 2015. Tuy nhiên, đây có thể là kết quả của việc xây dựng hồ chứa mới, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan làm trầm trọng thêm bởi biến đổi khí hậu.

Trên toàn cầu, có hơn 2% diện tích đất được bao phủ bởi các nguồn nước ngọt, nhưng chúng được phân bổ không đều trên thế giới, Châu Âu và Bắc Mỹ có gần 4% tổng diện tích đất được bao phủ bởi các thể nước ngọt, trong khi mức độ bao phủ ở các nước kém phát triển và các quốc gia phát triển đảo nhỏ chỉ khoảng 1%. Mặc dù các nước đang phát triển không có đất liền có tỷ lệ các nguồn nước cao hơn, tỷ lệ này đã giảm trong thập kỷ qua.

Các cam kết tài trợ cho ngành nước giảm hơn 25% từ năm 2012 đến năm 2016

Đảm bảo nước và vệ sinh cho tất cả sẽ đòi hỏi nguồn lực tài chính và năng lực kỹ thuật để hỗ trợ và duy trì các khoản đầu tư cần thiết về cơ sở hạ tầng nước. Trong khi tổng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cam kết và giải ngân trên tất cả các lĩnh vực đều đặn tăng lên giữa năm 2011 và 2016, tỷ trọng cam kết ODA đối với các hoạt động liên quan đến nước lại giảm.

Các hoạt động này bao gồm cung cấp nước sạch, vệ sinh và vệ sinh, nước cho nông nghiệp, phòng chống lũ và thủy điện. Từ năm 2011 đến năm 2016, các cam kết đối với ngành nước giảm từ mức 12 tỷ USD giảm xuống 9 tỷ USD; tuy nhiên, giải ngân cho các hoạt động liên quan đến nước tăng từ 7,4 tỷ đô la lên 9 tỷ đô la.

Khi các cam kết giảm, các khoản giải ngân cũng có thể sẽ ít hơn trong tương lai. Hơn nữa, bất kỳ sự giảm viện trợ bên ngoài có thể cản trở tiến trình hướng tới mục tiêu thiên niên kỉ SDG 6.

Một cuộc khảo sát năm 2017 cho thấy hơn 80% các quốc gia báo cáo không đủ tài chính để đáp ứng các mục tiêu về nước, vệ sinh và vệ sinh quốc gia của họ

Chỉ hơn một nửa số quốc gia có chính sách hoặc thủ tục cho sự tham gia của phụ nữ trong cung cấp nước nông thôn

Các chính sách và thủ tục tham gia của chính quyền địa phương trong việc quản lý nước và vệ sinh có thể giúp đảm bảo rằng các cộng đồng được thông báo, tư vấn và đại diện trong việc cung cấp các dịch vụ quan trọng này.

Dữ liệu cho 110 quốc gia từ hai cuộc điều tra trong năm 2014 và 2017 cho thấy, 85% các quốc gia có các chính sách hoặc thủ tục tại chỗ cho sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý cấp nước nông thôn. Trong đó, vai trò của sự tham gia của phụ nữ ngày càng quan trọng như một trong những đối tượng quản lý và sử dụng nước chính.

Trong số 84 quốc gia tham gia cuộc khảo sát năm 2017, số lượng các quốc gia có chính sách cụ thể đề cập đến sự tham gia của phụ nữ cao hơn đối với các cộng đồng nông thôn so với các khu vực đô thị.