Ngày nước thế giới 2016: Sức mạnh của nước và việc làm

001-logo-vn

Chủ đề của ngày nước thế giới năm 2016 là “Nước và việc làm”.

Chủ đề ngày nước thế giới năm nay sẽ tập trung vào sức mạnh của nước và việc làm để thay đổi cuộc sống của người dân trên khắp thế giới – hầu như tất cả các công việc của họ đều có liên quan đến nguồn nước. Tuy nhiên, hiện nay, hàng triệu người đang làm các công việc có liên quan đến nguồn nước còn chưa được công nhận và chưa được bảo vệ bởi các quyền lao động cơ bản. Và điều này cần phải được thay đổi.

02-wwd2016_en-rvb

001-logo-vn

(Theo dwrm.gov.vn)