Hội Thảo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải và xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Ba

Hội thảo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Ba, ngày 9/11, tại Gia Lai, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Ba”. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh các Sở, ban, ngành thuộc các tỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến phát biểu khai mạc Hội thảo
Báo cáo tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó trưởng phòng Thông tin và Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước (Cục Quản lý tài nguyên nước) cho biết, phạm vi thực hiện của nhiệm vụ Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Ba gồm các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk trên 12 sông, suối. Cụ thể là: Sông Ba, sông Ea Son, Sông Ea Son, Sông Ea Rbol, Sông Ba Ayun, Sông Ea Mlach, Sông Cà Lúi, Sông Krông Hnăng, Sông Hinh, Sông Ia Hao, Suối Ea Dhông Reng, Suối Hum, Suối Lớn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó trưởng phòng Thông tin và Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước báo cáo tại Hội thảo
Theo đó, nội dung thực hiện nhiệm vụ bao gồm: Thu thập tài liệu hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Ba; Tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập, xác định các đối tượng cần điều tra bổ sung và điều tra chi tiết để đánh giá sức chịu tải; Điều tra thực trạng phân bố các nguồn ô nhiễm điểm và diện phát sinh chất ô nhiễm môi trường nước các sông; điều tra bổ sung nguồn nước tiếp nhận trên các sông; Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả thu thập và điều tra thực địa; lấy và phân tích các mẫu nước để xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải; Phân tích, xác định lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất theo thời gian để tính toán tải lượng tối đa thông số nước mặt sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Ba.
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã phát biểu, trao đổi ý kiến về các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Ba nhằm cụ thể hóa các nội dung về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đã được quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đối với lưu vực sông Ba làm cơ sở để các Bộ, địa phương kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ chức năng của nguồn nước, quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định.
Cùng với đó, xác định được mục tiêu, lộ trình, kế hoạch giảm xả thải và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước mặt trên các đoạn sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Ba đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước.
Nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện việc bảo vệ chất lượng môi trường nước mặt một cách đồng bộ, hiệu quả đảm bảo sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đồng thời, đưa ra các giải pháp về khoa học, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt; các giải pháp về cơ chế, chính sách, hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng nước mặt; các giải pháp về tổ chức, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và một số giải pháp khác.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai phát biểu ý kiến tại Hội thảo
Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Phó Cục trưởng cũng đề nghị Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo.
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến mong muốn kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là cơ sở cho các sở, ngành địa phương xây dựng lộ trình, quy định trong việc quản lý môi trường, kiểm soát nguồn nước hiệu quả hơn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Nguồn:dwrm.gov.vn