Báo cáo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh về việc hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã chủ trì buổi làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận Tổ vào chiều ngày 05/6 về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, việc xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), trên cơ sở dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn, chồng chéo giữa Luật Tài nguyên nước với các luật khác để thống nhất việc điều tra, quản lý, khai thác sử dụng từ Trung ương đến địa phương, thống nhất quản lý về tài nguyên nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Bộ trưởng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục đánh giá xu hướng phát triển, nhìn nhận khách quan trên tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp, để dự án Luật sau khi sửa đổi có sức sống dài hạn.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, với 493 ý kiến thảo luận tại 19 Tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội, đa số các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) với các lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan, cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo tại cuộc họp

Về hồ sơ và bố cục dự thảo Luật, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, đa số ý kiến đồng tình và đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án Luật của Chính phủ và cho rằng hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương giải trình cụ thể các kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Đa số ý kiến đánh giá cao Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và cho rằng báo cáo thẩm tra có chất lượng, đã nêu quan điểm rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra được nhiều vấn đề để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án Luật.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tiếp tục thảo luận các nội dung mà đại biểu Quốc hội đặt ra để trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm; phân định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nước và trách nhiệm quản lý công trình khai thác nước cả trung ương và địa phương khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật.

Cùng với đó, hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số, thống nhất về cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, giảm thiểu nhân lực quản lý, vận hành, chi phí đầu tư của nhà nước; giảm điều kiện kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. Chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế thông qua các chính sách về: giá nước, thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đẩy mạnh xã hội hoá.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến trên tinh thần cầu thị, để hoàn thiện dự án Luật. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua sẽ đặt lợi ích của Nhân dân, đất nước lên trên hết, để tài nguyên nước xứng đáng với vai trò quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước.

Nguồn: dwrm.gov.vn