Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước dưới đất các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên Tháng 12 Năm 2023

Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước tỉnh Đắk Lắk Tháng 12 Năm 2023

Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước tỉnh Gia Lai Tháng 12 Năm 2023

Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước tỉnh Lâm Đồng Tháng 12 Năm 2023

Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước dưới đất tỉnh Đăk Nông Tháng 12 Năm 2023

Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước dưới đất tỉnh Kon Tum Tháng 12 Năm 2023