Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 so với giá trị trung bình tháng 12/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ ở hầu hết các tầng chứa nước chính, tầng chứa nước n21 có xu hướng dâng hạ không đáng kể. Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 33,76m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 1,00m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q804020-qp3). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1/2018 ở các tầng qp3, qp23 và xu hướng dâng ở tầng chứa nước qp1, n22, n21.

Chi tiết xem tại đây