Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 25/32 công trình mực nước dâng, 4/32 công trình mực nước hạ và 3/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,72m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) (xem hình 1).     
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,71m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,42m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 1,82m; 1,80m và 2,21m tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 8/2018, có 16/31 công trình mực nước hạ, 8/31 công trình mực nước dâng và 7/31 công trình hạ không đáng kể (xem hình 5). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
I.2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7, có 25/27 công trình mực nước dâng, 1/27 công trình mực nước hạ và 1/27 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 7,69m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và chỉ có một công trình có mực nước hạ là 0,24m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK40T).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,12m tại xã Pơng Drang, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,31m tại
xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 7, 8 và 9. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 3,00m; 1,26m và 1,99m tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 8/2018, có 14/26 công trình mực nước hạ, 12/26 công trình mực nước dâng (xem hình 10). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 2,5m tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
I.3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 54/71 công trình mực nước dâng, 10/71 công trình mực nước hạ và 7/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 12,22m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) và giá trị hạ thấp nhất là 3,01m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,01m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,07m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 5, 6 và các hình 12, 13 và 14. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 6,62m; 7,56m và 3,61m; tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 8/2018, có 38/71 công trình mực nước hạ, 24/71 công trình mực nước dâng và 9/71 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 15). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; các huyện Đăk Mil, huyện Đắk Glong và TX.Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông và huyện Bảo Lâm, Tp.Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 3,0m tập trung ở các huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông và huyện Chư Păh của tỉnh Gia Lai
I.4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 16/22 công trình mực nước dâng, 2/22 công trình mực nước hạ và 4/22 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,04m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Chư Rcam, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK37T).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 16,74m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,71m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 7, 8 và các hình 17, 18 và 19. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 6,67m; 1,74m và 3,13m tại các huyện Krông Pa và huyện Phú Thiện của tỉnh Gia Lai.
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 8/2018, có 9/22 công trình mực nước hạ, 9/22 công trình mực nước dâng và 4/22 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 20). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Pa của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Đắk Hà và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum

Xem chi tiết tại đây