Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 so với giá trị trung bình tháng 6/2018 cho thấy mực nước có xu dâng ở các tầng chứa nước qp2-3, qp23, qp1, n22 và xu thế dâng và hạ ở tầng n21. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 34,15m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 1,08m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020-qp1). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7/2018 tại tất cả các tầng chứa nước chính.

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng là chính, có 16/41 công trình mực nước dâng, 14/41 công trình mực nước hạ và 11/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và giá trị hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612060) tầng n21
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,50m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,20m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 14/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 6/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,99m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 34,15m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,64m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).
.
I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 11/21 công trình mực nước dâng, 4/21 công trình mực nước hạ và 6/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Q401030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,20m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,13m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,91m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 17/24 công trình mực nước dâng và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,73m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,49m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,28m tại  Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)).

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ và dâng, có 7/21 công trình mực nước hạ, 7/21 công trình mực nước dâng và 7/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612060) và giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,07m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,85m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Xem chi tiết tại đây