Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 3 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và 5 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3  so với tháng 2 có xu thế hạ, có 35/42 công trình mực nước hạ, 1/42 công trình mực nước dâng và 6/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,21m tại phưởng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,14m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02202T).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,52m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,47m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3/2018 (xem hình 5), có 35/41 công trình mực nước hạ, 1/41 công trình mực nước dâng và 5/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3  so với tháng 2 có xu thế hạ, có 19/26 công trình mực nước hạ và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,71m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,61m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,62m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3/2018 (xem hình 10), có 23/26 công trình mực nước hạ và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,50m ở quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh; TX Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh; TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu.
I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3  so với tháng 2 có xu thế hạ, có 18/21 công trình mực nước hạ, 1/21 công trình mực nước dâng và 2/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,75m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,11m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q326030M1).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,47m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,88m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020)
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2018 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3/2018 (xem hình 15), có 17/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai
I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3  so với tháng 2 có xu thế hạ, có 18/25 công trình mực nước hạ, 4/25 công trình mực nước dâng và 3/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404T) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,30m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,80m tại  Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z))
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3/2018 (xem hình 20), có 23/25 công trình mực nước hạ, 1/25 công trình mực nước dâng và 1/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh; huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương..
I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3  so với tháng 2 có xu thế hạ, có 20/24 công trình mực nước hạ, 1/24 công trình mực nước dâng và 3/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,77m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,11m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,74m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,43m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3/2018 (xem hình 25), có 18/24 công trình mực nước hạ, 1/24 công trình mực nước dâng và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,00m tập trung ở huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh; huyện Măng Thít – tỉnh Vĩnh Long ; huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh; TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết tại đây