Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 7/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 5, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 1,57m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CB1-IV).  

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,68m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). 

Tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể (3 công trình): Gia Lai.

Tỉnh có mực nước dâng cao (2 công trình): Đắk Lắk. Các tỉnh có mực nước hạ thấp (28 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

TN_7-2015

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}