Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 1/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG TÂY NGUYÊN 01/2014

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2013, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 năm 2013: nhìn chung trên toàn vùng mực nước trung bình tháng 12 có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với tháng 11, tuy nhiên xu hướng hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,54m. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T) và hạ thấp nhất là 1,61m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CB6-IV).

Mực nước nông nhất là 0,34m tại xã Ea Kly huyện Krông Păk (LK51T). Mực nước sâu nhất là 8,2 m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng: tỉnh  Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

TayNguyen_012014

{phocadownload view=category|id=9|text=Xem chi tiết 2014|target=s}