Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ 1/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 01/2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới năm 2013, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1và tháng 2 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 năm 2013: trên toàn vùng, mực nước trung bình tháng 12 có cả 2 xu thế hạ thấp và dâng cao so với tháng 11, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,21m. Giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ( Q.10M1) và hạ thấp nhất là 0,66m tại Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.56).

Mực nước nông nhất là 0,01m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội(Q.65). Mực nước sâu nhất là 10,35m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Dongbangbacbo_012014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}