Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 02/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG NAM BỘ THÁNG 02 NĂM 2014

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 1 năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2014: nhìn chung mực nước có hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2013, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,31m. Giá trị dâng cao nhất là 0,98m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102DM1) và hạ thấp nhất là 1,32m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020). Mực nước sâu nhất là 10,19m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước nông nhất là 1,20m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh có mực nước dâng: Tây Ninh, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre.

NAM_BO_2_2014

{phocadownload view=category|id=8|text=Xem chi tiết 2014|target=s}