Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ quý II năm 2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ QUÝ II NĂM 2014

Sự biến đổi các yếu tố tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) phản ánh sự biến đổi về trữ lượng, chất lượng NDĐ bao gồm: Mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ, thành phần hoá học, khí,… theo thời gian.

Công tác quan trắc tài nguyên NDĐ ở nước ta được bắt đầu ở 3 vùng kinh tế trọng điểm từ những năm 90 của thế kỷ 20: Đồng bằng Bắc BộNam Bộ và Tây Nguyên. Đến nay, mạng lưới quan trắc tài nguyên NDĐ được mở rộng ở Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tổng số công trình quan trắc hiện nay là 730.

Vùng Bắc Trung Bộ gồm 26 điểm quan trắc tài nguyên NDĐ phân bố tại đồng bằng Thanh Hoá, Hà Tĩnh và khu vực Hương Khê. Công trình quan trắc tập trung vào các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống là tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Để phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia định kỳ gửi các bản tin thông báo tài nguyên nước hàng tháng, hàng quý và hàng năm đến các sở tài nguyên môi trường tại các tỉnh có các công trình quan trắc đang hoạt động.

I. DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THANH HÓA

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

I.1.1 Mực nước

Trên toàn tỉnh, mực nước quý II năm 2014 có xu hướng hạ thấp so với giá trị trung bình tháng quý II năm 2013. Vùng có mực nước dâng chiếm 31,46% diện tích tầng chứa nước và vùng có mực nước hạ thấp là 68,54% diện tích tầng chứa nước. Trong đó:

-Vùng có mực nước dâng 0-0,5m thuộc các huyện Thọ Xuân, TX. Sầm Sơn, Quảng Xương.

– Vùng có mực nước dâng 0,5-1,0m thuộc huyện Thọ Xuân.

– Vùng có mực nước hạ thấp 0-0,5m thuộc các huyện Nông Cống, Hoàng Hóa, Thọ Xuân, Nga Sơn Hậu Lộc và TP Thanh Hóa.

– Vùng có mực nước hạ thấp 0,5-1,0m thuộc huyện Thiệu Hóa.

btb_quy_II

{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}