Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nưới dưới đất tháng 02/2015 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

 

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

 Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2015: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp và dâng cao so với trung bình tháng 12 năm 2014. Giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dâng cao nhất là 0,88m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,33m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (23 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (7 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (11 công trình):  TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

lat_T2-2015_BB

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}