Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Tây nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,69m tại P.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,08m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,39m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

ndd_t12_taynguyen

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng Q

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}