Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11.2015 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 10 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng do ảnh hưởng của mưa lớn. Giá trị dâng cao nhất là 1,42m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Q011020) và mực nước hạ thấp là 1,35m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,40m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Pansy24

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}