Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho Tháng12 và tháng 1. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nướcI.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với trung bình tháng 10: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,21m. Dothời gian này là đầu mùa khô nên trong tháng 11 có 29/41 công trình quan trắc mựcnước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 7 công trình có mực nước biến độngkhông đáng kể và chỉ có 5 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nướchạ thấp nhất là 1,13m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dângcao nhất là 0,21m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) .

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,34m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_11_tng_qh

 

Xem chi tiết tại đây