Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 02 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1. Đối với tài nguyên nước mặt

Về tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2022 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48705cm, giảm 224 cm so với tháng trước giảm 20cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1cm so với tháng 01 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48815cm (ngày 01/01/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48615cm (ngày 11/01/2022).

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

2. Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk(LK51T) mực nước trung bình tháng 01 hạ 0,44m so với tháng 12 năm 2021.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01 hạ so với tháng 12 năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 3,23m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01 hạ so với tháng 12 năm 2021. Giá trị hạ thấp nhất là 2,44m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk(C5a) và một công trình có mực nước dâng là 0,30m tại xã Eatu, TP. Buôn Ma Thuột (C15).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n):Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 1 hạ 0,35m so với tháng 12 năm 2021.

3. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 mực nước tại công trình LK51T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu hướng dâng

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng hạ

4. Cảnh báo mực nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.