Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên được biên soạn dựa trên kết quả quan trắc tại trạm An Thạnh – do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý, vận hành. Để bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp gửi về: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 354cm, giảm 25cm so với tháng trước, tăng 22cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 24cm so với tháng 1 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 386cm (ngày 11/1/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 340cm (ngày 1/1/2023).

Trong tháng 1 năm 2023, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 105,4m3/s, giảm 49,2m3/s so với tháng trước, tăng 28,3m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 282,3 triệu m3, giảm khoảng 132 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 tại trạm An Thạnh chưa vượt ngưỡng giới hạn mực nước lũ báo động 1 trên sông Kỳ Lộ.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Trong tháng 1 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm An Thạnh có xu hướng giảm so với tháng trước đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án tích trữ nguồn nước để đảm bảo lượng nước cần khai thác trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh vẫn duy trì ở mức tốt so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và duy trì để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Xem chi tiết tại đây.