Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 11 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060 km2. Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt An Thạnh.

  1. Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2022 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 355cm, tăng 28cm so với tháng trước, tăng 17cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 48cm so với tháng 10 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 580cm (ngày 12/10/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 287cm (ngày 1/10/2022).

Trong tháng 10 năm 2022, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 118,1m3/s, tăng 43,12m3/s so với tháng trước, tăng 19,94m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 316 triệu m3, tăng khoảng 122 triệu m3 so với tháng trước.

  1. Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượng nước tại trạm An Thạnh có xu hướng tăng so với tháng trước đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án tích trữ nguồn nước để đảm bảo lượng nước cần khai thác trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh bị giảm đáng kể so với tháng trước; để có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và duy trì để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Xem chi tiết tại đây.