Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Phú Yên Tháng 2 Năm 2024

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 1 năm 2024 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 329cm, giảm 3cm so với tháng trước, giảm 25cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 1cm so với tháng 1 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 355cm (ngày 14/1/2024), giá trị mực nước nhỏ nhất là 307cm (ngày 23/1/2024).

Trong tháng 1 năm 2024, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 73,6m3/s, giảm 3,5m3/s so với tháng trước, giảm 31,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1 năm 2024, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 190,8 triệu m3, giảm khoảng 15,6 triệu m3 so với tháng trước

Chất lượng nước

            Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

2. Đề xuất, kiến nghị

            Tổng lượng nước tại trạm An Thạnh trong tháng 1 năm 2024 có xu hướng giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

            Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh giảm so với tháng trước, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để cải thiện chất lượng nguồn nước được tốt hơn.

Xem chi tiết tại đây: