Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Lâm Đồng Tháng 8 Năm 2023

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 9.764,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 02 trạm quan trắc TNN mặt Đại Ninh và Cát Tiên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.750 – 3.150mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ Tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 20% tổng lượng mưa năm.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước (q) là 59.414 m3/ngày và tầng chứa nước β(n2-qp) là 3.326.719 m3/ngày.

1.Thông báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt

Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2023 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88045cm, tăng 11cm so với tháng trước, tăng 24cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 22cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 88125cm (ngày 14/7/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 88012cm (ngày 18/7/2023).

Về Chất lượng nước tại trạm Đại Ninh Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2023 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12878cm, tăng 172cm so với tháng trước, giảm 20cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 23cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 13074cm (ngày 29/7/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 12754cm (ngày 22/7/2023).

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai có thể dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

2.Tài nguyên nước dưới đất

Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,50m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà (LK118T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,47m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (LK117T) và sâu nhất là -5,76m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (LK109T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng q

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 2,52m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10b) và một công trình có mực nước hạ là 0,85m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10a).

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng. Mực nước dâng từ 0,06m đến 0,36m.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng. Mực nước dâng từ 0,09m đến 4,07m.

Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo tại lỗ khoan C10b và C10o. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

3.Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Trong tháng 7 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm Đại Ninh và Cát Tiên đều tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước phù hợp để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Các chỉ tiêu Tổng Coliform, E. Coli vượt giá trị giới hạn cho phép nhiều lần, chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đại Ninh và Cát Tiên đều giảm so với tháng trước, tại trạm Đại Ninh có thể sử dụng cho mục đích giao thông thủy, tại trạm Cát Tiên sử dụng cho mục đích tưới tiêu, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án phù hợp để cải thiện chất lượng nguồn nước được tốt hơn hướng tới mục đích sử dụng cho cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Phường 2, TP.Bảo Lộc.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Lâm Đồng đều tốt.

Xem chi tiết tại đây: