Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đắk Nông Tháng 1 Năm 2023

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2.

Đặc điểm khí hậu của tỉnh là mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 12 hạ 1,03m so với tháng 11.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T).


Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,35m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và sâu nhất là -8,12m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,29m tại P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa (LK93Tm1) và dâng cao nhất là 0,35m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK88T).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,65m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa (LK92T) và sâu nhất là -21,93m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T).
2. Dự báo mực nước dưới đất
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước tại công trình LK79T có xu hướng hạ.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.
3. Cảnh báo mực nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Đắk Nông thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.