Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đắk Lắk Tháng 1 Năm 2023

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.
Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.
1. Tài nguyên nước mặt
Số lượng nước
Mực nước trung bình tháng 12 năm 2022 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48696cm, tăng 4cm so với tháng trước, giảm 233cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 77cm so với tháng 12 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48724cm (ngày 8/12/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48666cm (ngày 20/12/2022).
Trong tháng 12 năm 2022, tại trạm Đức Xuyên có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 25,2m3/s, tăng 0,81m3/s so với tháng trước, giảm 76,7m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên khoảng 68 triệu m3, tăng khoảng triệu 4,3 triệu m3 so với tháng trước.
Chất lượng nước
Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.
  1. Tài nguyên nước dưới đất
Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể 0,00m so với tháng 11.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 2,31m tại TT.Ea Drăng, huyện Ea H’leo (LK70T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và sâu nhất là -21,56m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,17m tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (LK47T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,20m tại Ea Kuang, huyện Krông Păk (LK50T) và sâu nhất là -20,48m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,78m so với tháng 11.
Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước tại công trình LK51T nước có xu hướng hạ.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng hạ.
Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
3. Đề xuất, kiến nghị
Đối với tài nguyên nước mặt
Tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 12 có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên tiếp tục giảm so với tháng trước, sử dụng cho mục đích giao thông thủy, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án xử lý nguồn nước phù hợp để cải thiện chất lượng nguồn nước tốt hơn cho mục đích sử dụng cấp nước sinh hoạt.
Đối với tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Đăk Lắk thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.