Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 1 Năm 2023

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 55 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Khu vực phía bắc sông Hồng
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,23m so với tháng 11.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a).
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Q.15) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Q.35a).
Khu vực nam sông Hồng
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) : Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Q.57). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,18m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a) và sâu nhất là -11,47m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67).
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.64) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông (Q.69). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,63m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177) và sâu nhất là -9,33m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55M1).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)
Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại P. Minh Khai, Q. Từ Liêm (Q.62).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,13m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và sâu nhất là -17,27m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68a).
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,75m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Q.57a) và giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại P. Minh Khai, Q. Từ Liêm (Q.62a).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,08m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177a) và sâu nhất là -29,32m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy (Q.63aM).
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,1m tại xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư (Q.92aM1) và sâu nhất là -15,47m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Khu vực phía bắc sông Hồng
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.120 có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ, riêng khu vực Đông Anh dự báo mực nước có xu thế dâng.
Khu vực nam sông Hồng
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) : Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) : Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ, riêng khu vực Cầu Giấy dự báo mực nước có xu thế dâng.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ, có nơi dâng như ở quận Cầu Giấy.
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ, riêng khu vực Đống Đa, dự báo mực nước có xu thế dâng.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 6 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 06 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
Xem chi tiết tại đây.