Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 4 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 24/33 công trình mực nước hạ, 6/33 công trình mực nước dâng và 3/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,80m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại TT. Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,81m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,14m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 18/25 công trình có mực nước hạ và 7/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,35m tại xã Chư Hrông, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,41m tại P. Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,09m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

            Dự báo: mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 39/71 công trình có mực nước hạ, 28/71 công trình có mực nước dâng và 4/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,45m tại TT. Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (LK10T) và dâng cao nhất là 1,27m tại Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -125,05m tại Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,41m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 4, đây là thời điểm chuyển sang mùa mưa nên số công trình có mực nước dâng chiếm ưu thế hơn.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 19/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất 1,10m tại xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T) và giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK133T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,76m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,30m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4.