Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ so với tháng 12/2019. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,67m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,83m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,02m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16b-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2020 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 có xu thế hạ so với tháng 12/2019. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD) và có một công trình mực nước dâng với giá trị là 0,24m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,67m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 0,97m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

.Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2020 có xu hướng hạ so với thực đo tháng 1.

Xem chi tiết tại đây