Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 1.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế không rõ ràng, có 19/42 công trình mực nước hạ, 13/42 công trình mực nước dâng và 3/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,06m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.155) và dâng cao nhất là 0,50m tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.156M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,27m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh, TP. Hải Phòng (Q.165) và sâu nhất là -12,72m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 1.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2020 so với tháng 12/2019 có xu thế hạ chiếm ưu thế, với 26/62 công trình mực nước hạ, 20/62 công trình mực nước dâng và 16/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.7) và dâng cao nhất là 0,70m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a) (xem hình 7).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,34m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là -29,69m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

.Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 80-84 % giá trị giới hạn cho phép.

Xem chi tiết tại đây