Xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 so với giá trị trung bình tháng 7/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,49m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất là 7,80m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T-βQII), giá trị hạ thấp nhất 0,40m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T-βQII). Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7: mực nước có xu hướng dâng, có 18/32 công trình có mực nước dâng, 11/32 công trình có mực nước hạ và 3/32 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T) (xem hình 1).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,89m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,25m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T)..

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7: mực nước có xu hướng dâng, có 23/27 công trình có mực nước dâng và 4/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 7,80m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T), giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,62m xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7: mực nước có xu hướng dâng, trong đó có 57/71 công trình có mực nước dâng, 10/71 công trình có mực nước hạ và 12/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,72m tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK63T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,33m tại xã ĐamBri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (LK101T).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,49m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7: mực nước có xu hướng dâng, có 14/22 công trình có mực nước dâng, 2/22 công trình có mực nước hạ và 6/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,19m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,65m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 16,77m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,13m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo mực nước tháng 9 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 8

(Hoàng Văn Hưng)