Xu hướng dâng chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 8 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên.

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính.

Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Diễn biến mực nước trong tháng 7 như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 27/32 công trình có mực nước dâng, 4/32 công trình có mực nước hạ và 1/32 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T) (xem hình 1).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,06m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,36m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 25/27 công trình có mực nước dâng và 2/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 3,55m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a), giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,66m xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,27m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 2,5m đến 3,0m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, trong đó có 50/71 công trình có mực nước dâng, 10/71 công trình có mực nước hạ và 11/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,75m tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK63T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,43m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 3,0m đến 3,5m tập trung ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 15/22 công trình có mực nước dâng, 5/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,22m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở huyện Đắk Hà và huyện Đắk Tô của tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ thấp từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và  huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

(Hoàng Văn Hưng)