Mực nước dưới đất tháng 10 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. Tầng chứa nước thứ nhất: là lớp chứa nước thứ nhất kể từ mặt đất đến độ sâu trung bình 14,1m, phân bố trên diện rộng chủ yếu từ trung tâm đồng bằng ra phía biển, khu vực từ Việt Trì tới Hà Nội chỉ tồn tại các dải hẹp nằm dọc theo hệ thống sông Hồng, một số khoảnh nằm ở thung lũng giữa núi và ven các sông nhỏ khác. Đây là tầng chứa nước tuy trữ lượng không lớn nhưng có ý nghĩa cung cấp, bảo vệ chất lượng cho các tầng chứa nước khác nằm phía dưới.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với trung bình tháng 8: Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên mực nước có xu thế dâng so với tháng trước, với 27/41 công trình có mực nước dâng, 12/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,56m tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (Q.32M1) và mực nước hạ thấp nhất là 0,70m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với 1 năm trước, 5 năm trước và hạ so 10 năm trước.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9 trên toàn đồng bằng với 24/41 công trình có mực nước hạ. Tuy nhiên mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể tập trung ở khu vực ven rìa phía Nam đồng bằng và các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Nam Định với 9/41 công trình mực nước dâng và 8/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

2. Tầng chứa nước thứ hai: Là tầng chứa nước phân bố rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ với chiều sâu rất không đồng đều và có hướng nghiêng dần ra phía biển, trung bình từ 30,9m đến 58,0m. Đây là tầng chứa nước có trữ lượng rất lớn chất lượng tốt, hiện là nguồn cung cấp cho các nhà máy khai thác nước tại các đô thị, khu công nghiệp và phần lớn cư dân trên đồng bằng Bắc Bộ.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên tầng chứa nước có 51/64 công trình quan trắc có mực nước dâng, 9/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/64 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,12m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (Q.23a) và hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77a).

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước,10 năm trước.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9 với 56/64 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đồng bằng. Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tập trung ở khu vực phía Nam đồng bằng với 8/64 công trình.

Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Phũ Lãm quận Hà Đông TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 50-75 % giá trị giới hạn cho phép.

(Hoàng Văn Hưng)