Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 7 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với trung bình tháng 5: Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên mực nước tháng này có xu thế dâng so với tháng trước, với 25/41 công trình có mực nước dâng, 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,07m tại phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và hạ thấp nhất là 0,29m tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng (Q.164).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 11,91m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

6112017_26

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 tầng qh

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 trên toàn đồng bằng với 33/42 công trình mực nước dâng và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.  Chỉ có 1/41 công trình mực nước xu thế hạ ở Hải Phòng

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5: nhìn chung mực nước trên toàn đồng bằng có xu thế không rõ ràng. Do thời gian này đang trong thời kỳ đầu mùa mưa nên tầng chứa nước có 29/64 công trình quan trắc có mực nước hạ, 20/64 công trình có mực nước dâng và 12/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,92m xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58a) và dâng cao nhất là 2,33m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,52m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,27m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 51/64 công trình mực nước dâng và 8/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn đồng bằng. Mực nước có xu thế hạ tập trung ở khu vực phía bắc và một số tỉnh ven biển với 5/64 công trình

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5: nhìn chung mực nước trên toàn đồng bằng có xu thế không rõ ràng. Do thời gian này đang trong thời kỳ đầu mùa mưa nên tầng chứa nước có 29/64 công trình quan trắc có mực nước hạ, 20/64 công trình có mực nước dâng và 12/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,92m xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58a) và dâng cao nhất là 2,33m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,52m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,27m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 51/64 công trình mực nước dâng và 8/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn đồng bằng. Mực nước có xu thế hạ tập trung ở khu vực phía bắc và một số tỉnh ven biển với 5/64 công trình

(Hoàng Văn Hưng)