Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và 11 năm 2017. Diễn biến mực nước trong tháng 9 như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng, có 27/42 công trình mực nước dâng, 3/42 công trình mực nước hạ và 12/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,08m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,19m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,92m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

6112017_37

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 năm 2017 tầng qp3

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 có 40/42 công trình mực nước dâng và 2/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2,00m đến 3,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng, có 18/26 công trình mực nước dâng, 4 công trình mực nước hạ và 4/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,20m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 có 24/26 công trình mực nước dâng và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu – Tây Ninh và huyện Hóc Môn, quận 12 – TP Hồ Chí Minh

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 11/21 công trình mực nước dâng, 3/21 công trình mực nước hạ và 7/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,63m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 có 18/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 1/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 – TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng, có 16/25 công trình mực nước dâng, 2/25 công trình mực nước hạ và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,56m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q714040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q32604TM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 có 23/26 công trình mực nước dâng, 1/26 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Chơn Thành -Bình Phước; huyện Tân Uyên – Bình Dương; huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 14/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 8/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 có 17/24 công trình mực nước dâng và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Tân Uyên – tỉnh Tây Ninh

(Hoàng Văn Hưng)