Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Nam Bộ có xu thế dâng

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tầng chứa nước qp3, xu thế hạ ở tầng chứa nước qp2-3.

Mực nước sâu nhất ở tầng qp2-3 là 37,01m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T-n22). Diễn biến mực nước dưới đất trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng là chính, có 19/42 công trình mực nước dâng, 11/42 công trình mực nước hạ và 12/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,57m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

6112017_23

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 năm 2017 tầng qp3

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,84m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ là chính, có 13/26 công trình mực nước hạ, 10/26 công trình mực nước dâng và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808030M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (Q634030).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 37,01m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,07m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, có 8/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612040).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 24,71m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,62m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ và dâng, có 9/25 công trình mực nước hạ, 9/25 công trình mực nước dâng và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T) và giá trị dâng cao nhất là 1,13m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040)

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 29,45m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,01m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể, có 10/24 công trình mực nước hạ, 5/24 công trình mực nước dâng và 9/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1) và giá trị dâng cao nhất là 1,51 tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,97m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,84m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Nhìn chung, dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo chủ yếu có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5

(Hoàng Văn Hưng)