Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa, nên mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng trước. Mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể ở phần lớn đồng bằng với 16/41 công trình có mực nước dâng, 13/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, tuy nhiên khu vực phía Bắc mực nước lại có xu thế hạ với 12/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hòa Phú huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và mực nước hạ thấp nhất là 1,94m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,79m trên mặt đất tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 7,05m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bai55_3b

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước có xu thế dâng và so 10 năm trước có xu thế hạ

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 trên toàn đồng bằng với 38/41 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đồng bằng; có 2/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và chỉ có 1/41 công trình mực nước xu thế hạ

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa nên tầng chứa nước có 36/64 công trình quan trắc có mực nước dâng, 9/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 19/64 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,82m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77a) và hạ thấp nhất là 2,32m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,30m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước, nhưng hạ so với 5 năm trước và 10 năm trước

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 54/64 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đống bằng, 8/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/64 công trình mực nước hạ.