Dự báo mực nước tháng 5 năm 2017 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4/2017 so với giá trị trung bình tháng 3/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,68m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 3,18m tại xã Ea Knuếc, huyện DLiê Yang-Ea H’leo-Đắk Lắk (LK30T-βN2-QI), giá trị dâng cao nhất là 1,64m tại P.Lộc Phát-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (CB2-III-βN2-QI). Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 21/32 công trình có mực nước hạ, 8/32 công trình có mực nước dâng, và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,21m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị dâng cao nhất là 1,40m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T)

6112017_17

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 tầng Q

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,40m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,39m tại xã Ea Kl, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4, có 16/32 công trình có mực nước dâng, 7/32 công trình có mực nước hạ và 9/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng cao từ 1,5m đến 2,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 21/27 công trình có mực nước hạ, 2/27 công trình có mực nước dâng và 4/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,99m tại TT.Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK70T), giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4, có 16/27 công trình có mực nước dâng, 9/27 công trình có mực nước hạ và 2/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3: mực nước có xu thế dâng và hạ, trong đó có 33/71 công trình có mực nước dâng, 31/71 công trình có mực nước hạ và 7/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,64m tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (CB2-III) và giá trị hạ thấp nhất là 3,18m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có  xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng, 37/71 công trình có mực nước dâng, 22/71 công trình có mực nước hạ và 12/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,5m tập trung ở tập trung ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 15/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng và 4/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,07m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b) và giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK138Tm1).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4, có 12/22 công trình có mực nước hạ và 5/22 công trình có mực nước dâng và 5/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, mực nước dâng cao từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Nhìn chung, Dự báo mực nước tháng 5 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 4. Đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)