Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Phú Yên Tháng 01 Năm 2021

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3 /năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3.
Mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 357cm, tăng 8cm so với tháng trước, tăng 19cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 4cm so với giá trị tháng 12 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 386cm (1h ngày 01/12), giá trị mực nước nhỏ nhất là 313cm (1h ngày 28/12).

Trong tháng 12 năm 2020, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng là 107,7 m3/s, giảm 49,5 m3/s so với tháng trước, tăng 27,1 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 12 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 288,4 triệu m3, giảm khoảng 119,1 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Xem chi tiết tại đây.