Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 5 Năm 2023

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên được biên soạn dựa trên kết quả quan trắc tại trạm An Thạnh – do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý, vận hành. Để bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp gửi về: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 4 năm 2023 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 331cm, tăng 5cm so với tháng trước, giảm 9cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 5cm so với tháng 4 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 344cm (ngày 22/4/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 321cm (ngày 6/4/2023).

Trong tháng 4 năm 2023, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 75,8m3/s, tăng 5,3m3/s so với tháng trước, giảm 11,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 196,4 triệu m3, tăng khoảng 7,6 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Riêng chỉ tiêu E. Coli có giá trị vượt 11,5 lần ngưỡng GTGH (QCVN 08:2023/BTNMT.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước mặt

Mực nước lớn nhất tháng 4 năm 2023 tại trạm An Thạnh chưa vượt ngưỡng giới hạn mực nước lũ báo động 1 trên sông Kỳ Lộ.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Trong tháng 4 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm An Thạnh có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án tích trữ nguồn nước để duy trì và đảm bảo lượng nước cần khai thác trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh bị giảm so với tháng trước, đề nghị tiếp tục theo dõi và tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng nguồn nước sông bị suy giảm.

Xem chi tiết tại đây: